Prawo gospodarcze

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze podmiotów biznesowych. Do obsługi spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych oddelegowujemy najlepszych specjalistów. Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie we współpracy z podmiotami o różnej skali biznesu.

 

Naszymi klientami są firmy zarówno o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i takie, które dopiero rozpoczynają działalność.

 

Naszym klientom oferujemy doradztwo i zastępstwo na zasadzie pełnomocnictwa w zakresie:

 • organizacji formalno prawnej i zakładania spółek prawa handlowego i działalności gospodarczej a także podmiotów niekomercyjnych takich jak zrzeszenia, fundacje i wspólnoty
 • dobór formy prawnej do prowadzonej działalności
 • obsługa zgromadzeń wspólników i organów spółek
 • obsługa zmian w KRS
 • przygotowywanie i negocjowanie umów
 • rozwiązywanie i likwidacja spółek i działalności gospodarczej
 • bieżąca obsługa prawna
 • przygotowywanie opinii prawnych dla podejmowanych przez klientów decyzji
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu administracyjnym i sądowym
 • audyty prawne. Na życzenie klienta jesteśmy w stanie przygotować analizy wielokryterialne i studia wykonalności dla większości projektów biznesowych i organizacyjnych
 • audyty prawne kontrahentów

 

Dzięki wdrożeniu w naszej firmie najnowszych rozwiązań komunikacji elektronicznej jesteśmy zawsze dostępni dla naszych klientów.