Prawo cywilne

Kancelaria świadczy pełen zakres obsługi na gruncie prawa cywilnego. Za obsługę klientów odpowiadają prawnicy specjalizujący się w tej tematyce.

 

Prawo cywilne jest dziedziną w której nasza kancelaria często reprezentuje nie tylko klientów instytucjonalnych ale też indywidualnych. O tym, że działamy skutecznie niech świadczy duży odsetek osób trafiających do nas z polecenia innych klientów.

 

Główne obszary praktyk podejmowane przez naszą Kancelarię można pogrupować według następujących zagadnień:

 • reprezentowanie klienta przed sądami
 • przygotowanie pozwów i wszelkich pism procesowych
 • nadzorowanie przebiegu postępowania w tym dopilnowywanie przez klienta obligujących go terminów
 • opiniowanie umów
 • analizy prawne
 • obsługa spraw spadkowych
 • obsługa spraw rozwodowych
 • obsługa sporów sądownych i w postępowaniu ugodowym
 • dochodzenie odszkodowań za szkody osobowe i rzeczowe
 • analizy umów kredytowych
 • znoszenie współwłasności
 • skuteczne zabezpieczanie umów