Kancelaria

Kancelaria Prawna KPWG powstała w wyniku połączenia dwóch prężnie rozwijających się kancelarii prawnych. Dzięki konsolidacji Kancelarii KPWG zyskało możliwość pełniejszej i bardziej dynamicznej obsługi przedsiębiorstw, co z czasem stało się jej domeną. Wraz z dynamicznym rozwojem Kancelarii w obszarze usług prawnych dla biznesu, zespół KPWG powiększał się o kolejnych prawników, dzięki czemu KPWG mogło rozpocząć świadczenie usług w całej południowej Polsce. Wraz z rozwojem Kancelarii i powiększaniem się portfolio klientów, KPWG zaczęło brać udział w różnorakich zadaniach (fuzje, restrukturyzacje, optymalizacje modeli biznesowych), co wymagało zwiększenie zespołu o specjalistów z zakresu ekonomii i budowy wizerunku.

Stojąc przed koniecznością wyboru ścieżki rozwoju firmy zarząd zdecydował o ograniczeniu zatrudniania nowych prawników, stawiając na zacieśnienie współpracy z kilkoma kancelariami, mogącymi brać udział w obsłudze specjalistycznych potrzeb klientów. Obecnie KPWG kooperuje z trzema mniejszymi kancelariami prawnymi aby zapewnić swoim klientom obsługę wszystkich procesów biznesowych. Pracujących w Kancelarii doświadczonych prawników wspiera kilkoro aplikantów, oraz szereg specjalistów angażowanych w obsługę procesów biznesowych wykraczających poza obsługę prawną (np. opracowywanie strategii czy studiów wykonalności).

Głównym pion działalności Kancelarii Prawnej KPWG pozostaje niezmiennie od niemal dekady. To obsługa podmiotów gospodarczych, szczególnie w zakresie optymalizacji organizacyjnej, podatkowej i restrukturyzacji. Działalność ta jest uzupełniana przez trzy piony wspierające, odpowiedzialne za następujące obszary usług:

  • Wycena nieruchomości – poprzez biuro rzeczoznawcy majątkowego
  • Zespół analityków – szereg współpracujących z Kancelarią specjalistów z zakresu analiz rynkowych, strategii rozwoju, studiów wykonalności.
  • Dział Relacji – odpowiedzialny za obsługę wizerunkową klientów w procesie optymalizacji i restrukturyzacji ich przedsiębiorstwa

Dzięki rozwiniętej strukturze kancelaria może zaoferować swoim klientom pełen pakiet usług, pozwalając im skupić się na prowadzeniu interesów.