CSR

Przez lata obecności na rynku, pracownicy KPWG spotykali się z przykładami ludzkich dramatów wynikających z problemów finansowych. Niestety nadal wiele jest firm działających siłą rozpędu. Firm, których nikt nie optymalizuje, których kierownictwo nie reaguje na zmiany rynkowe. Firm które upadają, bo zbyt późno zarządzający nimi sięgnęli po radę ekspertów.

 

Skuteczne prowadzenie interesów wymaga zmiany postrzegania obsługi prawnej. Celem jaki stawiają sobie nasi pracownicy jest zmiana postrzegania kancelarii prawnych z instytucji do których się zwraca gdy firma ma problemy, na instytucję do której się zwraca aby firma nie popadła w problemy.

 

Dla realizacji tego celu Kancelaria Prawna KPWG wspiera, jako partner strategiczny, Fundację Prawną EduLaw. Fundacja te realizuje szereg projektów, których celem jest zwiększanie świadomości prawnej przedsiębiorców, oraz zachęcanie ich do prowadzenia regularnej oceny funkcjonowania firmy. Specjaliści KPWG i osoby zaangażowane w działanie Fundacji nieodpłatnie udzielają porad i organizują szkolenia.